Ympäristöpolitiikka

Tunnemme yritystoimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja pyrimme jatkuvasti vähentämään aiheuttamaamme ympäristökuormitusta mahdollisimman tehokkaasti ympäristöjärjestelmän avulla, johon koko henkilökuntamme on sitoutunut. Noudatamme toimintamme liittyvää ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä sekä otamme huomioon asiakkailtamme tulevat ympäristövaatimukset ja -tiedustelut.

Tiedotamme ympäristöasioistamme avoimesti kaikille tietoa tarvitseville tahoille. Ota yhteyttä mikäli jokin kierrätykseen ja ympäristöön liittyvä painaa mieltäsi.

Arvostamme ympäristöämme

Puijon Romu Oy on investoinut toimitiloihinsa päällystämällä piha-alueet kauttaaltaan. Koko piha-alueen vedet menevät öljyn- ja hiekanerottimien kautta. Metalliteollisuudessa syntyvät sorvinlastut säilytämme katetussa tilassa, josta vedet ja muut nesteet johdamme niille varattuun säiliöön. Edellä mainituin tavoin estämme haitallisten aineiden päätymisen vesistöihin ja maaperään. Olemme myös investoineet kone- ja laitekantaan hankkimalla nykyaikaista ja ekologista kalustoa romunkäsittelyämme varten.

Kierrätysalan yrityksenä ovat ympäristöasiat luonnollisesti hyvin tärkeitä toimintamme kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöön liittyvillä investoinneilla olemme pyrkineet kehittämään toimintaamme, ja koko metallien kierrätysalaa, siihen ympäristöystävälliseen suuntaan, johon jokaisen alalla toimivan tulisi pyrkiä. Ympäristöasioista huolehtimalla haluamme toimia alalla suunnannäyttäjinä. Kun haluat, että metalliromujesi kierrätys tapahtuu kaikkien normien ja ympäristömääräysten mukaisesti Puijon Romu Oy on sinulle oikea paikka. Tule sinäkin mukaan kanssamme kaikkien yhteisiin kierrätystalkoisiin!

Lue myös laatupolitiikastamme.